Οι φυσικοί αριθμοί Α γυμνασίου video

Μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α Γυμνασίου. (1ο κεφάλαιο) Οι φυσικοί αριθμοί. Διάταξη φυσικών. πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση φυσικών. Δυνάμεις φυσικών αριθμών. Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα. Χαρακτήρες διαιρετότητας. ΜΚΔ – ΕΚΠ. Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Δημιουργία – επιμέλεια: ΘΕΜΕΛΗΣ Χ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τα πάντα περί Μαθηματικών — http://evripidis.freebsdgr.org

Περισσότερα »

Φωτοσύνθεση – wikipedia

Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα πράσινα φυτά και ορισμένοι άλλοι οργανισμοί μετασχηματίζουν τη φωτεινή ενέργεια σε χημική. Κατά την φωτοσύνθεση στα φυτά η φωτεινή ενέργεια δεσμεύεται και χρησιμοποιείται για τη μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα και νερού σε οξυγόνο και ενεργειακά πλούσιες οργανικές ενώσεις, κυρίως υδατάνθρακες. Φωτοσύνθεση Γενικά Η φωτοσύνθεση[…]

Περισσότερα »