Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών – Γυμνάσιο

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών – Γυμνάσιο
Παρουσίαση για την στρογγυλοποίηση αριθμών.

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών from Γιάννης Φερεντίνος