Βιβλίο για τους Φυσικούς αριθμούς, διάταξη και στρογγυλοποίηση

Βιβλίο για τους φυσικούς αριθμούς, διάταξη και στρογγυλοποίηση από το ma8eno.gr

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (503:Service Unavailable)

Οι φυσικοί αριθμοί Α γυμνασίου video

Μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α Γυμνασίου. (1ο κεφάλαιο)
Οι φυσικοί αριθμοί. Διάταξη φυσικών. πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση φυσικών. Δυνάμεις φυσικών αριθμών. Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα. Χαρακτήρες διαιρετότητας. ΜΚΔ – ΕΚΠ. Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.
Δημιουργία – επιμέλεια: ΘΕΜΕΛΗΣ Χ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Τα πάντα περί Μαθηματικών — http://evripidis.freebsdgr.org

Σημειώσεις και ασκήσεις Μαθηματικών Α Γυμνασίου

Οι παρακάτω σημειώσεις και ασκήσεις μαθηματικών της Α Γυμνασίου είναι από το site του Κωνσταντίνου Μανιταρά.

Μορφή PDF

A_1,   A_2,   A_3,   A_4,   A_5

Δείτε τις σημειώσεις:

Download (PDF, 412KB)

Download (PDF, 269KB)

Download (PDF, 217KB)

Download (PDF, 217KB)

Download (PDF, 269KB)

Φυσικοί αριθμοί, Διάταξη, Στρογγυλοποίηση – Μαθηματικά Α Γυμνασίου

Φυσικοί αριθμοί, Διάταξη, Στρογγυλοποίηση – Μαθηματικά Α Γυμνασίου

Ασκήσεις από τις εκδόσεις Σαβάλας.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Κλάσματα – Ά γυμνασίου

Δύο βίντεο – παρουσιάσεις για τα κλάσματα.
Υλικό μαθηματικών για την Ά γυμνασίου

Μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α Γυμνασίου . 2ο κεφάλαιο  (μέρος 1ο)
Τι είναι το κλάσμα, πως ορίζεται, τι σημαίνει. ισοδύναμα κλάσματα.

Μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α Γυμνασίου. 2ο κεφάλαιο  (μέρος 2ο)
Πράξεις κλασμάτων (πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων, πολλαπλασιασμός και διαίρεση). Σύνθετο κλάσμα, ειδικές περιπτώσεις πράξεων αριθμού με κλάσμα. Αναλυτικά όλα τα βήματα.

Δημιουργία – επιμέλεια: ΘΕΜΕΛΗΣ Χ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Τα πάντα περί Μαθηματικών — http://evripidis.freebsdgr.org

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών – Γυμνάσιο

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών – Γυμνάσιο
Παρουσίαση για την στρογγυλοποίηση αριθμών.

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών from Γιάννης Φερεντίνος