Οι φυσικοί αριθμοί – Ά Γυμνασίου

Βίντεο – παρουσίαση για τους φυσικούς αριθμούς.
Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Πως τους ταξινομούμε; Άρτιοι – Περιττοί.


Have your say