Στρογγυλοποίηση Αριθμών – Δημοτικού

Μια μικρή παρουσίαση για την στρογγυλοποίηση αριθμών για παιδιά δημοτικού

 

Μαθηματικά Ε’ Κεφάλαιο 11


Have your say